การผลิตของเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ

ไอออนที่ใช้กันทั่วๆไปเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพยังไม่เป็นพิษโดยสิ้นเชิงทำให้มันมีแนวโน้มมากขึ้นในฐานะ implant สำหรับคนเขากล่าว นอกจากนี้ยังมีความเสถียรและความไวสูงกว่าเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพทั่วไป นักวิจัยกล่าวว่าเซนเซอร์ของพวกเขาสามารถผลิตได้อย่างถูกต้องด้วยการผลิตมวลโดยการใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจ

ในขณะที่เซ็นเซอร์ได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการแล้วนักวิจัยหวังที่จะทดสอบและแสดงให้เห็นในหลอดเลือดฝอยเลือดซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ นักวิจัยกำลังทำงานเพื่อปรับปรุงและเพิ่มกำลังการผลิตของเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพของตน สิ่งนี้นำเทคโนโลยีมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนของเรา เป็นการแต่งงานที่ดีมากที่สามารถใช้งานได้ในอนาคตหลายอย่าง