ชาวบ้านป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้จัดทำแผนการจ้างชาวบ้านและชาวนาจากหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นชาวบ้านจำนวน 36 คนและชาวไทยร่วมเป็นพนักงานรับมือช้างเพื่อสนับสนุนทหารพรานป่าจำนวน 28 คน ทีมจะทำให้ช้างป่าห่างจากพื้นที่เพาะปลูก วิธีนี้ชาวบ้านสามารถป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตของพวกเขาและยังมีรายได้เพิ่มขึ้น

เขาแสดงให้เห็นว่าสับปะรดดูเหมือนจะเป็นพืชที่ดึงดูดมากที่สุดสำหรับ pachyderms เขามั่นใจทุกฝ่ายว่าทีมจะไม่เป็นอันตรายต่อช้างป่า “สมาชิกในทีมจะใช้ไฟฉายเท่านั้นและหากจำเป็นก็จะมีนักประท้วงที่จะผลักดันช้างป่ากลับเข้ามาในป่าด้วย” นายเทพศรานันท์กล่าว ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีช้างอยู่ 3,100 ถึง 3,300 ช้าง อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีบ้านประมาณ 300 แห่ง