แก้ไขกลไกการอักเสบการได้รับข้อมูลเชิงลึก

เมื่อร่างกายตื่นตัวแต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากเนื้อเยื่อปกติของเราติดอยู่ในภวังค์ ร่างกายของเราต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาก่อนแล้วจึงมีการตอบสนองที่สำคัญและเท่าเทียมกันเพื่อแก้ไขกลไกการอักเสบการได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของการอักเสบในสมองที่มีสุขภาพดีสามารถนำเราเข้าใกล้เพื่อระบุกลไกสำคัญในร่างกายของเรา

ที่เปิดใช้งานเพื่อตอบสนองต่อความเสียหายและอายุ การทำความเข้าใจว่ากลไกเหล่านี้ถูกเปิดใช้งานจะช่วยให้เราสามารถควบคุมยอดคงเหลือที่ร่างกายของเราต้องประสบความสำเร็จได้ทุกวันนำไปสู่ความก้าวหน้าในการแพทย์ด้านการปฏิรูปและการรักษาแบบใหม่ที่อาจหยุดยั้งภาวะสมองเสื่อมความกะทัดรัดของการอักเสบมีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพและการใช้ไขมันที่ผลิตตามธรรมชาติเหล่านี้อาจเป็นขั้นตอนแรกในการทำความเข้าใจระบบการฟื้นฟูที่เก่าแก่ที่สุดของร่างกาย