ปักกิ่งต้องการมีส่วนร่วมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ปากีสถานและจีนเห็นพ้องกันว่าจะเชิญนักลงทุนจากประเทศที่สามเป็นส่วนหนึ่งของทางเดินเศรษฐกิจจีน – ปากีสถานมูลค่า 60,000 ล้านเหรียญและจะเพิ่มภาคสังคมและโครงการพัฒนาภูมิภาคลงในโครงการที่มีอยู่ของโครงการ CPEC ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่ม “สองมิติสำคัญ” ในโครงการ CPEC เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการการวางแผนพัฒนา Continue reading →